Nagrody dla najlepszych

Nasi najlepsi absolwenci roku akademickiego 2012/2013 zostali uhonorowani nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego “Najlepszy Dyplom Roku”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest absolwentom, którzy osiągnęli wysoką średnią wyników kształcenia, a ich praca dyplomowa – licencjacka lub inżynierska – została uznana przez Komisję Instytutową za najlepszą w danym roku w całym instytucie. W tym roku nagrodzeni zostali:

Pani Joanna Łuczyńska – absolwentka kulturoznawstwa – autorka pracy pt. „Średniowieczne zamki i warownie” napisanej pod kierunkiem doktora Krzysztofa Czapli.

Pani Sylwia Błaszczak – absolwentka instytutu ekonomicznego – autorka pracy pt. „Analiza czynników wpływających na kształtowanie się wyniku finansowego w jednostce gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną oodpowiedzialnością w Głogowie” napisanej pod kierunkiem doktor Teresy Maszczak.

Pan Damian Turkowiak – absolwent automatyki i robotyki – autor pracy pt. „Projekt i wykonanie inkubatora (aparatu lęgowego) sterowanego za pomocą mikrokontrolera firmy ATMEL” napisanej pod kierunkiem profesora Mariusza Giergiela. 

Projekt „Najlepszy Dyplom Roku” finansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a uczestniczą w nim uczelnie akademickie i zawodowe z całego Dolnego Śląska.