Narodowy Kongres Nauki – transmisja

Już jutro rozpoczyna się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, poświęcona tym razem wyjątkowo ważnemu tematowi edukacji akademickiej – co się zmieni w kształceniu studentów, ocenie uczelni, problemom jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze, itp. (program poniżej).

Bezpośrednią transmisję z obrad można będzie śledzić na stronie  www.nkn.gov.pl.

Program:

29 marca 2017

10.00–10.15

Oficjalne otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15–11.00

Wystąpienie programowe – Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.00–11.30

Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania

12.00–13.15

PANEL I Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich

14.15–15.30

PANEL II Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym

15.30–16.45

PANEL III Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

 

30 marca 2017

9.00–9.30

Wystąpienie otwierające – prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w MNiSW

Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze

9.30–10.00

Wystąpienie tematyczne – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Jakość kształcenia – szanse i wyzwania

10.00–11.15

PANEL IV – Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów

11.45–13.00

PANEL V – Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno–gospodarczego