Nowa publikacja  „Fundamentalne problemy edukacji”

Właśnie ukazała się ostatnia książka prof. Tadeusza Mroza oraz Małgorzaty Siwińskiej – „Fundamentalne problemy edukacji”.  Jest to przede wszystkim skrypt dla studentów pedagogiki, ale również doskonałe kompendium dla tych, którym nieobce są problemy edukacji.

Oto jak, we wstępie do podręcznika, piszą sami autorzy:  „Dynamiczne zmiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnym świecie wymagają ciągłego i skutecznego doskonalenia systemu edukacji młodego pokolenia. W nowoczesnej i efektywnej edukacji tkwi duży potencjał osobotwórczy oraz zalążki postępu cywilizacyjnego nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Tymczasem wiele faktów wskazuje dość jednoznacznie na różne słabości oraz ewidentne błędy w funkcjonowaniu rodzimej edukacji, które budzą w społeczeństwie wiele uwag krytycznych i słuszny niepokój wynikający z głębokiej troski o przyszłość młodego pokolenia”.

A tak rekomenduje książkę recenzent naukowy, prof. Krystyna Skurjat: „Każdy rozdział pracy w sposób klarowny i kompetentny ukazuje istotny problem współczesnej edukacji. Autorzy pracy nie ograniczają się do wieloaspektowego przedstawienia każdego problemu, lecz także wskazują konieczność i możliwości ich rozwiązania. Praca stanowi całościową i przydatną pozycję książkową dla tych osób, którym zależy na doskonaleniu naszej edukacji zarówno na poziomie teorii jak i praktyki.”

Publikację można zakupić osobiście w Bibliotece Uczelnianej w cenie 14 zł. lub przysłać zamówienie na adres wydawnictwo@pwsz.glogow.pl  (doliczamy wówczas koszty przesyłki). Wszelkich informacji udziela Urszula Zięba tel. 76 8320422.