Nowe media z nowym logo

Studenci nowych mediów brali udział w konkursie na Facebook na logo kierunku. Drogą głosowania wyłoniono zwycięski projekt. Pierwsze miejsce zajęła studentka II roku nowych mediów. Pani Oli wczoraj gratulowała pani dyrektor Instytutu Humanistycznego. Dołączamy się do gratulacji!