Nowe pozycje wydawnicze PWSZ w Głogowie

Wydawnictwo Uczelniane wydało w ostatnim czasie dwie publikacje – Kopociński Z., Kopociński K. Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939 oraz Rudowski T. Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do sztuki i terapii przez sztukę. Pierwsza z nich wydana została niemal w 100. rocznicę utworzenia stacjonarnego Szpitala Wojskowego w Równem, który pod różnymi nazwami funkcjonował w tym mieście w latach 1919 – 1939. Warto podkreślić, że do chwili obecnej tylko nieliczne placówki polskiej wojskowej służby zdrowia okresu dwudziestolecia międzywojennego doczekały się profesjonalnego opracowania swoich dziejów. W tej elitarnej grupie zabrakło wojskowego zakładu medycznego w Równem, toteż monografia stanowi wypełnienie luki badawczej. Podstawą źródłową monografii są materiały dotyczące  organizacji i działalności służby zdrowia zgromadzone w zasobach polskich i zagranicznych archiwów, w tym m.in.: Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem, Instytucie Historycznym i Muzeum im. gen. broni W. Sikorskiego w Londynie.

Książka Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do sztuki składa się z dwóch części. Pierwsza (s. 6–46) wyraźnie góruje nad drugą i jest poświęcona autorskiemu programowi resocjalizacji przez sztukę. Część druga (s. 47–67) – najbardziej nowatorska – traktuje o uwarunkowaniach przedzałożeń teorii arteterapii w perspektywie psychologii kwantowej oraz intuicji, jasnowidzenia, a nawet futurologii. (…)  Na uwagę zasługują poszczególne zagadnienia takie jak: afirmacja zachowań twórczych dla potrzeb edukacji; leczenie (terapia) przez sztukę, wyrównywanie deficytów i zaspokojenia potrzeb psychospołecznych osoby; teoria doznań transakcyjnych, wykorzystywana do resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie; sztuka sakralna w profilaktyce, resocjalizacji i penitencjarystyce. (fragm. recenzji prof. M. Krasnodębskiego)