O funduszach europejskich

Centrum Informacji o Funduszach UE, funkcjonujące przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Głogowie we współpracy
z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich we Wrocławiu, zaprasza na spotkanie dotyczące tematyki Wsparcie działań
z funduszy europejskich w zakresie założenia i rozwoju działalności gospodarczej – instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia) dostępne na Dolnym Śląsku, dotacje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”
.

Odbędzie się ono 16.05.2014 r. o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Projekt skierowany jest do studentów, absolwentów szkół wyższych, osób nieaktywnvch zawodowo oraz  właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego.