OJ! DZIAŁO SIĘ! – czyli aktywność studentów pedagogiki

Dla studentów drugiego roku pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej zakończony właśnie  semestr był czasem różnorodnej aktywności związanej z realizacją programu studiów, jak i wykraczającej poza przewidziane zajęcia. Przyszli pedagodzy byli organizatorami bądź włączali się w przedsięwzięcia, które pozwoliły im na skonfrontowanie wiedzy z praktyką, sprawdzenie własnych umiejętności, a przede wszystkim sprawdzenie siebie w roli, jaką w przyszłości będą pełnić zawodowo.
                                 

Wśród podejmowanych działań warto wymienić wizytę w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, gdzie studentki miały możliwość poznania specyfiki pracy z dziećmi autystycznymi. W tym semestrze włączyły się także w działania Akademii Gimnazjalisty, współprowadząc warsztaty dla grupy gimnazjalistów: „Jak radzić sobie ze stresem?”. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie brały udział w wolontariacie i udzielały dzieciom korepetycji, razem ze Szkołą Podstawową nr 2, Gimnazjum nr 1 oraz parafią św. Klemensa w Głogowie organizowały festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezę z okazji święta dzieci studentki zorganizowały także w głogowskim Domu Dziecka.
W organizację wydarzeń włączyli się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.