Opis: Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawowych – szanse, wyzwania i zagrożenia dla samorządów oraz przedsiębiorstw

W dniu 22 maja b.r. odbyła się na PWSZ w Głogowie konferencja poświęcona gospodarce odpadami pt: “Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawowych – szanse, wyzwania i zagrożenia dla samorządów oraz przedsiębiorstw”. Na zaproszenie pracowników uczelni przybyło ponad 60 przedstawicieli gmin, radnych i przedsiębiorców.

W trakcie konferencji uczestnicy pozyskali dodatkowe informacje w zakresie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz nałożonych na gminę  dodatkowych obowiązków  w tym zakresie.  Począwszy od identyfikacji problemów w gminach oraz przekazania zadań na związki gmin po efektywne możliwości wykorzystania odpadów, naliczania opłat oraz problematyki władztwa podatkowego po problematykę przetargów publicznych  zapoznali się słuchacze w trakcie konferencji.

PWSZ w Głogowie w ramach wyjścia naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz samorządów prowadzi kształcenie kadr zarówno dla biznesu na specjalnościach ekonomicznych: rachunkowość oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe  oraz dla samorządów na specjalności menadżer administracji publicznej . Dodatkowo od nowego roku akademickiego zostaje uruchomiona specjalizacja inżynier ochrony środowiska i recyklingu  w Instytucie Politechnicznym.

Materiały konferencyjne:

Problemy identyfikowane przez gminę związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dr Jarosław Hermaszewski

Odzysk i recykling uwarunkowania ekonomiczne w gospodarce odpadami – mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz

Wybrane problemy związane z naliczaniem opłat za odpady – dr inż Agnieszka Ciechelska

Obowiązki gminy w zakresie opłat za odpady a regulacje ordynacji podatkowej w myśl nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku przez gminy – dr Izabella Ewa Cech

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć pod adresem https://picasaweb.google.com/PWSZwGlogowie/