Otrzymali certyfikaty

Grupa studentów PWSZ w Głogowie wzięła dziś udział w szkoleniu : BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. WYKONYWANIE POMIARÓW OCHRONNYCH MIERNIKAMI SONEL S.A.
To największy producent przyrządów pomiarowych w Europie Środkowo – Wschodniej.
 

Podczas szkolenia, które poprowadził Eligiusz Skrzynecki – główny specjalista ds. szkoleń firmy SONEL, studenci poznawali najnowsze trendy w rozwoju aparatury pomiarowej, obsługę i wykonywanie pomiarów wielofunkcyjnym miernikiem MPI-530 oraz zapoznawali się z zasadami sporządzania protokołów z pomiarów z wykorzystaniem programu SONEL PE5. Pracowali na 12 stanowiskach wyposażonych w wielofunkcyjny miernik, który umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557. Na stanowiskach były też tablice demonstracyjne pozwalające na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach.  

Studenci otrzymali Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.