Pedagogika z rewizytą w UTW

W miniony czwartek w odpowiedzi na zaproszenie  Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku studentki II roku pedagogiki (specjalność opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową) wraz z opiekunem mgr Aleksandrą Matusiak-Kujawską zakończyły cykl spotkań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tym razem bezpośredni kontakt z dojrzałymi wiekiem studentami z GUTW pokazał jak wygląda aktywna – jasna  strona życia seniora. Przygotowany przez nasze studentki program muzyczno-integracyjny zyskał po raz kolejny uznanie w oczach uczestników. W trakcie trwania semestru letniego studentki pedagogiki odwiedziły zgodnie ze studiowaną specjalnością  następujące  placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki i Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, Uniwersytet III Wieku, Wiejski Klub Seniora  w Rzeczycy oraz Turnus Rehabilitacyjny u Cichych Pracowników Krzyża.  Zdobywając kolejne doświadczenia w każdej z odwiedzanych placówek, a także niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną  studentki coraz mocniej osadzały  się w temacie studiowanej specjalności, dostrzegając całe spektrum możliwości zawodowych w przyszłości . Celem tych kontaktów było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia aktywności zawodowej po ukończonym cyklu kształcenia na PWSZ w Głogowie.