Profesor PWSZ w Głogowie członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dr hab. Aneta Majkowska, prof. PWSZ w Głogowie została członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominację Pani Profesor wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium ekspertów, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach publicznych
i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych oraz  przedstawianie ich wyników ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. PKA wydaje także opinie w sprawie tworzenia nowych uczelni oraz przyznawania uczelni bądź jej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie.

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły ekspertów, działające w ramach różnych obszarów kształcenia. Profesor Aneta Majkowska będzie pracować w zespole ds. nauk humanistycznych.

Gratulujemy nominacji!