Projekt pedagogiki i MOPS

Studenci III roku pedagogiki specjalność resocjalizacja z socjoterapią pod opieką mgr Grażyny Stawińskiej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie napisali projekt „Compos Mentis”, który jest skierowany do uczniów głogowskich szkół podstawowych i średnich. Projekt ten ma na celu przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym i próbom samobójczym. Studenci wraz z opiekunem i koordynatorem z ramienia MOPS Panią Anną Mazurkiewicz przeprowadzili już pierwsze warsztaty z uczniami SP nr 2 w Głogowie.