Promocja nowych publikacji

Sławomir Moździoch, profesor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu gościł dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Okazją do odwiedzenia naszej uczelni było spotkanie promujące dwie nowe publikacje, podczas którego Profesor wygłosił wykład zatytułowany „Pomiędzy interdyscypliną a rzeczywistością.  Badania polskiej archeologii wczesnego średniowiecza”. O nowych publikacjach – „Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku”  oraz „Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia” – opowiedział ich autor i współautor – dr Krzysztof Czapla. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi PWSZ, przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, oraz osoby zainteresowane tematyką.

   

Promowane dziś publikacje można nabyć w Bibliotece Uczelnianej PWSZ w Głogowie.