Promocja nowych publikacji

Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zapraszają na spotkanie promujące dwie publikacje:

  1. Czapla K.,  Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku,  Głogów 2014
  2. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia,(red.) Chrzan K.,  Czapla K., Moździoch S.,  Wrocław – Głogów 2014

Spotkanie odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w czytelni Biblioteki PWSZ w Głogowie.  Wprowadzenia w temat badań archeologicznych wczesnego średniowiecza dokona  prof.  Sławomir Moździoch, który  wygłosi krótki wykład „Pomiędzy interdyscypliną a rzeczywistością.  Badania polskiej archeologii wczesnego średniowiecza”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby !

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Urszula Zięba, tel. 76 8320422,  mail: u.zieba@pwsz.glogow.pl