Przyszli Pedagodzy Seniorom – na co dzień i od święta

Zajęcia na Uczelni to tylko jeden wymiar przygotowania do przyszłej roli zawodowej. Równie ważne jest także umożliwienie studentom działań praktycznych, podczas których mają okazję zdobywać wiedzę, doskonalić swe umiejętności i kształtować pewne pożądane z pedagogicznego punktu widzenia postawy. Studenci II i III roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej w ramach zajęć z dr Jolantą Lipińską – Lokś, dzięki współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej MOPS w Głogowie, mogą doświadczać sytuacji, które mogą być codziennością ich przyszłej pracy zawodowej, nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale i z osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Studenci przez ostatnie miesiące uczestniczą w projekcie „Razem w chorobie”, odwiedzają podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Głogowie. Wraz z wolontariuszami, pracownikami MOPS realizują różnorodne zadania, których celem jest wspieranie osób w chorobie, by mimo niej mogli się uśmiechać i z nadzieją spoglądać w przyszłość. Wspólne rozmowy, spacery, Andrzejki, spotkanie Bożonarodzeniowe – do dla Seniorów drogocenne przeżycia rozświetlające codzienność, a dla studentów nie tylko realizacja zadania, ale i doświadczenie, mimo że czasem trudne, ale przede wszystkim pozwalające sprawdzić się w nowej sytuacji, skłaniające do refleksji i wzbogacające wewnętrznie.             

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie http://www.mops.glogow.pl. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć w galerii.