Grudniowe spotkania

Dla studentów kierunku pedagogika grudzień był szczególnym okresem. Jak co roku o tej porze  wyruszyli w teren by nabierać doświadczeń potrzebnych w przyszłej pracy pedagoga.    W ramach zajęć „Warsztat pracy opiekuna – wychowawcy” prowadzonych przez mgr A. Ostrowską  studenci II roku pedagogiki niestacjonarnej o specjalności opiekuńczo-wychowawczej  odwiedzili  Dom Pomocy Społecznej w Głogowie i wspólnie z jego mieszkańcami wykonali świąteczne stroiki oraz dekoracje. Tuż przed Wigilią studenci zorganizowali zajęcia dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Maczka w Głogowie. Powstały wówczas piękne kartki świąteczne. Studenci przeprowadzili także zabawy integracyjne.