Pedagogika w praktyce

Studenci kierunku pedagogika poznają specyfikę swojego przyszłego zawodu “od kuchni”. Dzięki nawiązaniu współpracy z dyrektorem Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie Marianem Chudzińskim, grupa studentów III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, w ramach zajęć z dr Anitą Stefańską, odwiedziła placówkę. Przyszli pedagodzy poznali strukturę, cele i zadania zakładu oraz sposób jego funkcjonowania. Podczas spotkania z psycholog mgr Katarzyną Hanke poznali główne problemy wychowawcze dotyczące pracy z podopiecznymi zakładu. Studenci zapoznali się także z różnymi projektami realizowanymi przez placówkę, m.in. z programem arteterapeutycznym „Tworzymy razem”, będącym formą wolontariatu i realizowanym we współpracy z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. Możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w poszczególnych placówkach z pewnością jest dla przyszłych pedagogów ważnym doświadczeniem wzbogacającym wiedzę i umiejętności.