PWSZ w Głogowie i Powiat Głogowski podpisały list intencyjny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Powiat Głogowski podpisały list intencyjny dotyczący współpracy
w zakresie szkolnictwa ponagimnacjalnego. Obie strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu. List intencyjny otwiera drogę do zawierania szczegółowych porozumień pomiędzy naszą Uczelnią a poszczególnymi szkołami ponadgimnazjalnymi w powiecie. Ich celem ma być m.in. współudział w przygotowywaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, objęcie patronatem wybranych klas, wspieranie kadry dydaktycznej szkół w nakresie nauczania przedsiębiorczości i specjalistycznych przedmiotów zawodowych, wsparcia w tworzeniu i modyfikowaniu programów nauczania, realizowania wspólnych projektów, a także partnerskiej współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na cele edukacyjne. Współpraca
z poszczególnymi szkołami zakłada także współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji programów aktywizacji zawodowej absolwentów.