Rok 2020 Rokiem Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci!

Z dumą i wielką radością informuję Państwa, że rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. Decyzja podjęta została przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN – International Council of Nurses) i ratyfikowana na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA – World Health Assembly) w Genewie. Kampania będzie prowadzona we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Jest to związane z 200. rocznicą urodzin Florence Nightingale, pielęgniarki i działaczki społecznej, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, która w oparciu o swoją praktykę pielęgniarki wojennej wypracowała podwaliny zasad pracy i zachowań, na których wznosi się współczesny wizerunek zawodu pielęgniarki. Florence Nightingale zdefiniowała metody i sposoby pielęgnowania chorych.

Od 1912 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przyznaje wybitnym pielęgniarkom z całego świata Medal Florence Nightingale, najwyższe odznaczenie pielęgniarskie, cenione w całym świecie medycznym. Taki Medal otrzymało ponad 100 polskich pielęgniarek.

Warto dodać, że obecnie na świecie pracuje nas ponad 20 milionów. Aby osiągnąć powszechny zakres opieki zdrowotnej do 2030 r. potrzeba  jeszcze ok. 9 milionów więcej pielęgniarek i położnych. W roku 2020 po raz pierwszy zostanie opublikowany przez WHO raport World’s Nursing, opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie oraz będzie partnerem kolejnego raportu – poświęconego pracy i statusowi położnych The State of the World’s Midwifery 2020.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia dr Tedros Adhanom Ghebreyesus  powiedział:

„WHO z dumą nominuje rok 2020 jako Rok Pielęgniarek i Położnych. Te dwa zawody medyczne są nieocenione dla zdrowia ludzi na całym świecie. Bez pielęgniarek i położnych nie osiągniemy celów zrównoważonego rozwoju (UHC),  ani powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas gdy WHO codziennie uznaje swoją kluczową rolę, rok 2020 będzie poświęcony podkreślaniu ogromnych poświęceń i wkładu pielęgniarek i położnych oraz zapewnieniu, że zajmiemy się brakiem tych ważnych zawodów. Chciałbym podziękować Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek i Kampanii NursingNow za podniesienie statusu i profilu pielęgniarek i jestem dumny, że ​​mogę przyczynić się do uznania ich pracy”.

 Jednocześnie miło mi poinformować Państwa, że w Polsce inauguracja Kampanii 2020 jako Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej i Kampanii Nursing Now odbędzie się w Ministerstwie Zdrowia 5 lutego b.r. Głównymi uczestnikami będą studenci pielęgniarstwa, w tym również studentki PWSZ w Głogowie, kierunek pielęgniarstwo.

Dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor