Rok Sienkiewiczowski podsumowany

Biblioteka Uczelniana PWSZ w Głogowie podsumowała wydarzenia organizowane w ramach obchodów Roku Sienkiewicza.
11 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów głogowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych, biorących udział w przedsięwzięciach, których tematem był Henryk Sienkiewicz. Rozstrzygnięte zostały konkursy, a laureatom wręczone zostały nagrody. Spotkanie urozmaiciły ciekawe materiały filmowe przygotowane przez studentów kierunku Nowe media.

Konkurs plastyczny Pocztówka do Sienkiewicza ogłoszony został 16.11.2016 r. Przeznaczony był dla szkół podstawowych i gimnazjów. Prace wpływały do 20 grudnia 2016 r. Spośród kilkunastu prac w kategorii „szkoły podstawowe” nagrodzone zostały cztery prace: Karoliny Heina i Natalii Nowogońskiej ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie, Oliwii Stawickiej ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie oraz Amelii Przybylskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie. W kategorii gimnazjów jury wybrało jedną, najlepszą, pracę autorstwa Joanny Jaworskiej z Gimnazjum nr 4 w Głogowie. Wszystkie nadesłane prace można obejrzeć na wystawie w bibliotece.

W konkursie, w którym należało wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcami zostali Maciej Grymm z I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie oraz Maria Wysocka z Gimnazjum Dwujęzycznego w Głogowie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki i dyplomy.

Spotkanie podsumowujące Rok Sienkiewiczowski wzbogaciły materiały filmowe, które przygotowali studenci II roku Nowych mediów pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej. Złożyły się na nie trzy sondy uliczne na temat H. Sienkiewicza (tytuły dzieł, cytaty, itp.) oraz wywiad pt. „Sienkiewicz o Sienkiewiczu”, przeprowadzony z czterema osobami, mieszkańcami naszego miasta, noszącymi nazwisko Sienkiewicz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych w naszej Uczelni.

Galeria