Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wraz z rozpoczęciem 2014 roku zacznie obowiązywać nowy budżet unijny, dlatego temat jest bardzo ważny, nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.

Pierwsze spotkanie informacyjne, którego współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy, odbędzie się 10 grudnia w PWSZ i będzie poświęcone planowanym działaniom w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim ze szczególnym naciskiem na planowane na przyszły rok konkursy w zakresie  rozwoju kształcenia i kompetencji w regionach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w sali 109  budynku A. Zakończenie planowane jest na godzinę 12:00.