Spotkanie Konwentu PWSZ w Głogowie

Działalność Uczelni oraz stan prawny i perspektywy w świetlne projektowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym były  głównymi tematami pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Konwent w nowym składzie dokonał także wyboru Przewodniczącego – został nim Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, oraz wiceprzewodniczącego. Tę funkcję pełnić będzie Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.
Podczas spotkania Rektor Uczelni, dr Katarzyna Rusak przedstawiła zakres działania PWSZ w Głogowie, omówiła ofertę kształcenia oraz współpracę ze środowiskiem. Sporo uwagi poświęcono sprawom związanym z zapowiadanym wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Konwent jest organem doradczym Uczelni. Zgodnie ze Statutem PWSZ, do jego zadań należy wspieranie Uczelni w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i za granicą,  współpraca z Senatem Uczelni w zakresie wypracowywania kierunków rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także promowanie absolwentów  PWSZ. Konwent jest także platformą wymiany poglądów oraz podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Uczelni i regionu.

W Konwencie, oprócz władz Uczelni, zasiadają parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci placówek medycznych i wiodących zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa.

Skład Konwentu PWSZ w Głogowie w kadencji 2017-2021

 1. Rafael Rokaszewicz – Prezydent Miasta Głogowa – Przewodniczący Konwentu
 2. Jarosław Dudkowiak- Starosta Powiatu Głogowskiego – Wiceprzewodniczący Konwentu
 3. Katarzyna Rusak – Rektor PWSZ w Głogowie
 4. Elżbieta Banaczyk- Prorektor PWSZ w Głogowie
 5. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
 6. Sławomira Lisewska – Dyrektor Instytutu Humanistycznego
 7. Ewa Todorov – Dyrektor Instytutu Medycznego
 8. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego
 9. Marcin Świercz – Kanclerz PWSZ w Głogowie
 10. Ewa Drozd – Poseł na Sejm RP
 11. Wojciech Zubowski – Poseł na Sejm RP
 12. kan. Stanisław Brasse – Proboszcz parafii św. Mikołaja
 13. Michał Huzarski – Przedstawiciel Firmy Digestia
 14. Czesław CichońPrzedstawiciel KGHM Polska Miedź
 15. Jarosław GaworczakPrzedstawiciel zakładu Sitech
 16. Michał Romanowski – Przedstawiciel zakładu Sanden Manufacturing Poland
 17. Jarosław Ewert – Przedstawiciel zakładu E-Towers Famaba
 18. Mirosław Dąbrowski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadodrze”
 19. Krzysztof Sadowski – Wiceprezes Zarządu LSSE
 20. Edward Schmidt – Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego
 21. Marek Ścieszka – Wiceprezes Zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia