Studenci metalurgii w terenie

Studenci Instytutu Politechnicznego – kierunek Metalurgia odwiedzili Centrum Badań Jakości sp. z o. o. Oddział WBJ w Głogowie. Podczas czterogodzinnej wycieczki technologicznej mieli okazję zapoznać się ze pełną ścieżką analityczną próbek przemysłowych pochodzących z miedziowego ciągu technologicznego Huty Miedzi Głogów. Godnym uwagi był proces przygotowywania reprezentatywnego materiału badawczego, analiza klasyczna oraz wysoko – zaawansowana aparatura do analiz instrumentalnych.
Wycieczka została zorganizowana dzięki pomocy dr K. Rogóż oraz dr inż.  K. Pantoł.
Już w styczniu planowana jest wycieczka do Air Liquide Polska -Oddział w Głogowie, celem zgłębienia wiedzy w zakresie powstawania gazów technologicznych.