Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej u Cichych Pracowników Krzyża

W czwartek, 20 lutego, studenci II roku pedagogiki w ramach zajęć z działań wspierających proces resocjalizacji odbyli wycieczkę do Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Celem spotkania było zapoznanie studentów z pracą charytatywną mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Praca charytatywna więźniów świadczona jest na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci, dorosłych, ubogich, a także zwierząt w bezpośrednim z nimi kontakcie. O wszechstronnym oddziaływaniu takiej pracy charytatywnej opowiadała studentom Emilia Sokołowska, która wraz ze studentami dziękuje Siostrze Małgorzacie Malskiej za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na terenie placówki.