Studenci poznają niemiecki rynek finansowy

Po raz kolejny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie rusza międzynarodowy projekt.  Jest on  prowadzony w formie kursu dla studentów II roku kierunku ekonomia i obejmuje zagadnienia związane z niemieckim i europejskim rynkiem finansowym oraz rozwojem bankowości w Niemczech i Europie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim oraz niemieckim w zależności od grupy językowej.

Podczas pierwszych zajęć, które odbyły się  6 i 7 marca, uczestniczy zapoznali się z europejskim  systemem bankowym oraz z systemami zabezpieczeń banknotów EURO. Zajęcia prowadzone  przez dyrektora oddziału Sparkasse Barmin Mathiassa Braschinga, które przybliżają tajniki niemieckiego systemu finansowego,  odbywać się będą raz w miesiącu. Na zakończenie projektu studenci przygotują prace w językach wykładowych, które zaprezentują 8 maja 2015 roku. Każdy uczestnik otrzyma też certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Kurs organizowany jest dzięki porozumieniu nt. Zrównoważonego rynku finansowego podpisanemu w grudniu 2012 roku pomiędzy Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji  Grupy Sparkasse, Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i realizowany jest pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego.

Niemieccy partnerzy są otwarci na szeroką współpracę, dlatego w przyszłości  planowane są podobne projekty mające na celu poszerzenie wiedzy studentów oraz zastosowania jej praktycznie nie tylko w zakresie finansów, lecz także gospodarki komunalnej, wsparcia przedsiębiorstw czy zakładania działalności gospodarczej poza granicami kraju. Dzięki takiej współpracy studenci mają możliwość poszerzenia nie tylko wiedzy, ale także zapoznania się
z językiem specjalistycznym angielskim lub niemieckim z dziedziny finansów.

Noty o partnerach porozumienia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Studenci kształcą sie w trzech instytutach: ekonomicznym, humanistycznym oraz politechnicznym. Projekt realizowany jest pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego, który kształci studentów na kierunku ekonomia w specjalnościach: rachunkowość, menadżer administracji publicznej oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe. Dzięki młodej
i dynamicznej kadrze, która posiada także i praktyczne doświadczenie zawodowe w swoich specjalnościach studenci otrzymują nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowanie do rynku zawodowego.  Po uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

 

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Głogowie ma za cel wspieranie działalności społecznej, samorządowej, naukowej i oświatowej, rozwoju przedsiębiorczości prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji innowacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Grupa Finansowa Sparkasse jest jedną z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie Niemiec
a obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych na terenie Niemiec z 50% udziałem w rynku finansowym. Grupa Sparkasse oferuje wszelkiego rodzaju usługi i produkty finansowe ( kredyty, leasing, poręczenia, nieruchomości itd), kierowane do szerokiego grona odbiorców, od osób fizycznych, przez przedsiębiorców, gminy i komuny oraz klientów instytucjonalnych. Na terenie samych Niemiec działa pond 420 oddziałów Sparkasse, a Grupa Sparkasse aktywna jest w wielu krajach Europy. Polsko- Niemieckie Biuro Kooperacji Grupy Sparkasse zostało utworzone w roku 2000, a jego celem jest wspieranie aktywności niemieckich klientów Grupy Sparkasse na terenie Polski oraz pomocy polskim przedsiębiorcom wybierającym się na rynek niemiecki.