Oferta studiów

RODZAJE STUDIÓW – STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia podyplomowe JĘZYK W PRAKTYCE
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: prof. zw. dr hab. Marian Bugajski

(studia 2-semestralne, doskonalące umiejętności poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem w zachowaniach publicznych w formie mówionej i pisanej. Studia skierowane są do: do nauczycieli, pedagogów, działaczy kultury, dziennikarzy, rzeczników prasowych, copywriterów, edytorów, urzędników, pracowników samorządowych.

Trwają II semestry – 200 godzin. Cena za semestr – 1300 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe W ZAKRESIE WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU OD 0 DO 3 lat
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Beata Skwarek

(3-semestralne studia kwalifikacyjne, umożliwiające nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym możliwość prowadzenia diagnozy i wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Studia adresowane są dla osób z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, psychologów, pielęgniarek, logopedów, lekarzy i fizjoterapeutów).

Trwają III semestry – 295 godzin. Cena za semestr – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W DYDAKTYCE
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr inż. Aneta Dziubek

(2-semestralne modułowe studia doskonalące, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i technologii informatycznej, które pozwolą na efektywne wykorzystanie komputera w procesie nauczania) Trwają II semestry – 250 godzin. Cena za całość – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr Piotr Murak

(studia 3-semestralne kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do nauczania przedmiotu TECHNIKA i pokrewnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Beata Skwarek

(studia 3-semestralne kwalifikacyjne, nadające uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących)
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe SOCJOTERAPIA
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Beata Skwarek

(studia 3-semestralne kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym)
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe FILOZOFII I ETYKI
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Krzysztof Pezdek

(studia 3-semestralne kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do nauczania filozofii i etyki, a także prowadzenia ścieżek międzyprogramowych w zakresie filozofii)
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr Sławomir Kłosowski

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe, głównie nie związane z ekonomią. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W programie znajdzie się m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedażą i marketingiem, zarządzanie jakością, finansami i produkcją. oraz kształtowanie potencjału menedżera.
Trwają II semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz

Uczestnicy studiów zdobędą praktyczne umiejętności pozyskiwania unijnych środków finansowych, nauczą się jak redagować wnioski i plany. Będą mogli pracować jako poszukiwani specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami UE. Wykładowcami będą znani specjaliści, m.in. z Wrocławia, Zielonej Góry. Studia trwają II semestry.
Trwają II semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr Sławomir Kłosowski

2-semestralne studia przygotowujące do zdobycia nowego zawodu – Zarządcy nieruchomości. Oferta skierowana do właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych, firm developerskich itp. Trwają II semestry. Cena za jeden – 1300 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Krzysztof Pezdek

Studium zorganizowane jest zgodnie z postanowieniami § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89 poz. 826 ze zm.), a na podstawie cz. XI załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207 poz. 2210) – nadaje nowe uprawnienia zawodowe. Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr inż. Aneta Dziubek

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia zajęć z informatyki w szkole, pełnienia roli opiekuna pracowni informatycznej, itp. Ich uczestnikami mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych.
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe NAUKA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA NAUCZYCIELI
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz

3-semestralne studia kwalifikacyjne, przygotowujące nauczycieli do prowadzenia przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości.
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Beata Skwarek

3-semestralne studia specjalizacyjne, przygotowujące słuchaczy do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Trwają III semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: mgr Ewa Pastor

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat kontroli finansowej jednostkach sektora finansów publicznych. Będą je prowadzić specjaliści z zakresu audytu z Wrocławia, Zielonej Góry, itp.
Trwają II semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

Studia podyplomowe EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
TRWA REKRUTACJA!!!
Kierownik edycji studiów: dr Beata Skwarek

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Charakter studiów (teoretyczny i praktyczny) sprawia, że zajęcia realizowane są w trzech blokach przedmiotowych: psychologiczno-pedagogicznym, metodycznym i poszerzającym wiedzę słuchaczy dotyczącą: konstruowania programów i planów oraz stosowania w edukacji wczesnoszkolnej nowoczesnych mediów. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły studia zawodowe (licencjat) lub magisterskie na kierunku pedagogika lub innych specjalności nauczycielskich.
Trwają II semestry. Cena za jeden – 1200 zł, wpisowe 200 zł.
[pobierz program studiów]
[pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy]

 

[regulamin studiów podyplomowych]