Stypendia dla przyszłych pielęgniarek

Nawet dwudziestu dwóch studentów pielęgniarstwa może od października br. otrzymywać specjalne stypendia fundowane. Tą dobrą wiadomością pochwaliliśmy się  podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk, dyrektor Instytutu Medycznego, mgr Ewa Todorov oraz fundatorzy stypendiów:  Głogowski Szpital Powiatowy reprezentowany przez prezesa Pana Edwarda Schmidta,  Miedziowe Centrum Zdrowa w Lubinie reprezentował wiceprezes  Pan Marek Ścieszka oraz pełnomocnik d/s jakości Pani Marzena Łokietko oraz przedstawiciel Kliniki Okulistycznej Vita-Med w Głogowie, pełnomocnik Zarządu ds. jakości– Pani Marzena Fijałkowska.

Mając na uwadze problemy związane z brakiem wystarczającej liczby pielęgniarek na rynku pracy, największe placówki medyczne w regionie starają się zachęcić młode pokolenie do kształcenia w tym zawodzie i tym samym zapewnić sobie możliwość płynnego uzupełniania kadry pielęgniarskiej. Specjalny fundusz stypendialny ma wspomagać studentów w procesie kształcenia, a po zdobyciu dyplomu ma pozwolić na pewny start zawodowy. Studenci będą otrzymywać po 500 zł netto każdego miesiąca, aż do zakończenia studiów. Potem będą zobowiązani do podjęcia pracy na okres 3 lat w placówce wypłacającej świadczenie. Już niebawem rozpocznie się nabór chętnych. O przyznaniu stypendium zdecydują wyniki w nauce i rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w placówce medycznej.

Po zakończeniu konferencji prasowej goście wraz z Panią Prorektor odwiedzili pracownie pielęgniarstwa, gdzie trwały właśnie zajęcia ze studentami.