Święto wszystkich pielęgniarek

Każdego roku, 12 maja, w rocznicę urodzin najsłynniejszej pielęgniarki na świecie – Florence Nightingale (ur.12.05.1820. zm.13.08.1910) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Rok 2020, w którym przypada 200. rocznica urodzin Florence, został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych.

Lada moment do grona obchodzących to święto dołączą pierwsi absolwenci studiów pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Za kilka tygodni zakończą trzyletnie studia licencjackie uzyskując pełne kwalifikacje i prawo  do wykonywania zawodu pielęgniarki. Znacząca część z nich zasili kadry Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Na innych czekają  placówki w całych regionie. Część absolwentów z pewnością podejmie kolejny etap kształcenia w PWSZ w Głogowie. Uczelnia otwiera bowiem studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i czeka już tylko na oficjalną zgodę MNiSW. 

            Z dumą należy podkreślić, że coraz więcej obszarów opieki zostaje zdominowanych przez świetnie przygotowane zawodowo pielęgniarki. W części z nich jesteśmy samodzielnymi fachowcami, w innych równorzędnymi członkami zespołów świadczących usługi na rzecz pacjenta, rodziny, środowiska. W tym celu ciągle się doskonalimy, pracujemy nad rozwojem naszego zawodu – mówi wykładowca PWSZ w Głogowie, dr n. med., mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Studenci pielęgniarstwa w głogowskiej PWSZ uczą się w profesjonalnych salach dydaktycznych i pracowniach pod okiem specjalistów w tej dziedzinie – zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków. Już niebawem będą też doskonalić swoje umiejętności w Centrum Symulacji Medycznej, które powstaje w uczelni. To cały zespół pomieszczeń dydaktycznych odwzorowujących naturalne warunki pracy pielęgniarek. Wyposażone w najnowocześniejsze fantomy, symulatory czy trenażery, pozwolą wiernie odtworzyć sytuacje z jakimi pielęgniarka może się spotkać w przyszłej pracy – w sali operacyjnej, gabinecie zabiegowym, sali chorych czy na ulicy. Takie warunki dają możliwość wielokrotnego powtarzania czynności, aż do osiągnięcia perfekcji.

Studenci korzystają także z licznych programów wspierających ich w procesie kształcenia. Jednym z nich jest program stypendiów fundowanych, który uczelnia realizuje wspólnie z Głogowskim Szpitalem Powiatowym oraz Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie.

 Zachęcam młodzież do kształcenia się w zawodzie pielęgniarki. Jest on nie tylko bardzo potrzebny, ale również dający szerokie możliwości rozwoju i pracy oraz, co niezwykle ważne, wdzięczności ludzi korzystających z naszej pomocy. Dla mnie zawsze był piękny i pomimo rożnych zawodowych zakrętów nigdy nie żałowałam, że właśnie tak potoczyło się moje zawodowe życie. Szkoda, że zbliżam się do emerytury, co
w pewnym sensie kończy tę fantastyczną przygodę
–  dodaje dr Elżbieta Garwacka-Czachor.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki obchodzony jest zazwyczaj podczas uroczystości często połączonych z konferencją naukowo-szkoleniową lub akcją profilaktyczną skierowaną do społeczeństwa. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z chorobą koronawirusową (COVID-19), zaplanowane na maj wydarzenia zostały odwołane. 5 lutego natomiast w Ministerstwie Zdrowia odbyła się inauguracja Międzynarodowej Kampanii NursingNow 2020, która ma podkreślić ogromną rolę pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia. Głównymi uczestnikami tego wydarzenia byli studenci pielęgniarstwa, w tym również studentki PWSZ w Głogowie.

Florence Nightingale była angielską pielęgniarką i działaczką społeczną, twórczynią nowoczesnego pielęgniarstwa, która w oparciu o swoją praktykę pielęgniarki wojennej (w czasie wojny krymskiej) wypracowała podwaliny zasad pracy i zachowań, na których zbudowane zostały współczesne standardy zawodu pielęgniarki. Była autorką pierwszych publikacji książkowych z zakresu pielęgniarstwa, a w 1860 roku założyła pierwszą świecką szkołę pielęgniarstwa przy szpitalu św. Tomasza w Londynie.