Szkolenie z wypalenia zawodowego dla studentów pielęgniarstwa

08 listopada 2019 roku w PWSZ w Głogowie odbyło się szkolenie dla studentów I roku pielęgniarstwa pt. „Wypalenie zawodowe, stres w pracy jak sobie z nimi radzić?”, które poprowadziła Pani Monika Wróbel – psycholog, trener, asesor. Kilka dni wcześniej podobne szkolenie, skierowane do pracodawcy, odbyło się w głogowskim szpitalu.

Szkolenia realizowane były w ramach międzynarodowego projektu „Time2Grow (Poland)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego liderem jest Centrum badawczo-szkoleniowe Dobre Kadry (Polska), a partnerami Trendhuis CVBA (Belgia) i Sout-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk (Finlandia).

Głównym celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Przedmiotem zainteresowania  projektu byli pracownicy (m.in. pielęgniarki, położne, nauczyciele, pracownicy naukowo-dydaktyczni) oraz pracodawcy (m.in. przełożone pielęgniarek, ordynatorzy, dyrektorzy szpitali, szkół, instytutów i katedr).

Zjawisko wypalenia zawodowego od wielu lat budzi zainteresowanie psychologów i praktyków zarządzania. Pierwsi badacze – H.J. Freudenberger  i Ch. Maslach – opisywali to zjawisko jako konsekwencję długoterminowego doświadczania przez jednostkę zbyt wysokich kosztów emocjonalnych oraz psychofizycznych w sferze relacji z otoczeniem społeczno-zawodowym.

Wyróżniamy następujące składowe syndromu wypalenia zawodowego:

1) wyczerpanie emocjonalne, np. poczucie ogólnego zmęczenia, brak energii i zapału, brak sił do wykonywania pracy,

2) depersonalizacja/cynizm, np. dystansowanie się od innych, obojętność, bezduszność, wrogi stosunek wobec pacjentów.

3) obniżone poczucie osiągnięć osobistych, np. spadek poczucia własnych kompetencji i sukcesów w pracy, poczucie braku własnej wartości, utrata wiary we własne możliwości

4) rozczarowanie, np. utrata początkowej pasji i entuzjazmu, rozczarowanie aktywnością zawodową i jej znaczeniem.

Problem wypalenia zawodowego dotyczy przede wszystkim osób pracujących w typowo społecznych profesjach takich jak lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy socjalni, adwokaci.

Materiały wypracowane w projekcie  „Time2Grow (Poland)” dostępne są w bibliotece PWSZ w Głogowie – zachęcam do skorzystania z nich.

Dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor