UWAGA studenci I roku!

Informacje dla studentów I roku !

  1. Z uwagi na aktualną sytuację nie odbędą się spotkania organizacyjne na terenie Uczelni.
  2. Szkolenie Biblioteczne oraz Szkolenie BHP udostępnione zostanie w formie prezentacji na platformie OMNIS (e-dziekanat). Niezaliczenie ww szkoleń skutkować będzie niezaliczeniem pierwszego semestru.
  3. Legitymacje dla studentów I roku będą wydawane w Dziekanacie po okazaniu dowodu osobistego od dnia 1 października 2020 r. Odbiór legitymacji możliwy jest wyłącznie przez osoby, które dokonały płatności do dnia 15 września 2020 r. Legitymację należy odebrać osobiście.

Pozostałych studentów prosimy o jak najszybsze uzupełnienie płatności. O terminach odbioru legitymacji poinformujemy na stronie internetowej.

  1. Ogłoszenia dotyczące procesu dydaktycznego – w szczególności zajęć dydaktycznych umieszczane są w zakładce Plany zajęć : http://pwsz.glogow.pl/plany-zajec
  2. Organizacja roku akademickiego oraz podział na tygodnie parzyste i nieparzyste znajduje się w zakładce Plany zajęć pod tabelą z ogłoszeniami
  3. Zmiany w planach zajęć umieszczane są bezpośrednio w planach zajęć, prosimy śledzić plany zajęć w poszczególnych instytutach
  4. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 12 października tygodniem parzystym. (wykłady online z pierwszego tygodnia zostaną udostępnione także w późniejszym czasie (dotyczy pedagogiki))
  5. Dziekanat wydaje zaświadczenia oraz udziela informacji wyłącznie osobiście studentom.
  6. Logowanie do systemu OMNIS (e-dziekanat) będzie możliwe po odbiorze legitymacji.
  7. Informacje dotyczące pomocy materialnej.

Prosimy studentów o zapoznanie się z możliwością uzyskania stypendium – zakładka Dziekanat: http://pwsz.glogow.pl/studia/pomoc-materialna