Uzbieraliśmy za mało

Podsumowanie zbiórki pieniędzy studentów i pracowników PWSZ w Głogowie
na nagrobek NN w ramach akcji „Ratujmy groby osób nieznanych”

Prawie dwa miesiące, od 26.10.2015 r. do 18.12.2015 r., trwała zbiórka pieniędzy studentów
i pracowników PWSZ w Głogowie na nagrobek NN w ramach akcji „Ratujmy groby osób nieznanych”. Zbiórka była prowadzona wyłącznie na uczelni do oznakowanych pięciu puszek; towarzyszyła jej informacja w postaci: wiadomości na stronie internetowej uczelni, prezentacji o prowadzonej akcji, dostępnej przez Internet oraz prezentowanej na monitorze, zamieszczonym na uczelni obok dziekanatu, plakaty, a także informacje bezpośrednie. Otwarcie puszek, zamkniętych na klucz, przechowywanych przez kanclerza, nastąpiło w piątek, tj. 18.12.2015r., w obecności następującego składu komisji:

mgr Marcin Świercz – przewodniczący,
dr Sławomira Lisewska – członek,
dr Adam Bujak – członek,
mgr Aleksandra Matusiak – członek,
studentka Magdalena Motyl – członek.

Ze zbiórki studentów i pracowników PWSZ w Głogowie na nagrobek NN w ramach akcji „Ratujmy groby osób nieznanych” zebrano 1086, 36 zł. To za mała kwota, aby powstał nagrobek. Akcja będzie kontynuowana.

Organizatorzy akcji bardzo serdecznie dziękują
wszystkim Pracownikom i Studentom uczelni, którzy włączyli się w zbiórkę.