Ważna publikacja

Ukazała się kolejna publikacja PWSZ w Głogowie. Jest to monografia dr Joanny Cichli, pt. „Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet – ofiar przemocy domowej – w trakcie procesu terapeutycznego”. Autorka porusza się w obszarach pedagogiki, psychologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej i kryminologii. Koncentruje się na pojęciu agresji i teoriach wyjaśniających mechanizmy zachowań agresywnych, rozważa cykle i formy przemocy wobec kobiet, terapii i jej efektów. Poddaje analizie literaturę przedmiotu oraz akty prawne.

„Autorka monografii zrealizowała projekt badawczy zarówno w jego części teoretycznej, ukierunkowanej na wyjaśnienie roli poszczególnych czynników determinujących występowanie przemocy wobec kobiet, jak i w części praktycznej, ukierunkowanej na wypracowanie metod i zasad skutecznych w postępowaniu terapeutycznym.” (z recenzji prof. Krystyny Skurjat).

Monografia została wydana w ilości 500 egzemplarzy. Jej wydanie wsparły Gmina Miejska Głogów, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, Gmina Żukowice oraz Gmina Kotla.

Publikację w chwili obecnej można zakupić w cenie 45 zł.
Kontakt: wydawnictwo@pwsz.glogow.pl lub tel. 76 8320422