Własny biznes od kuchni

Jak założyć własny biznes, jak się do tego przygotować i skąd pozyskać środki na jego uruchomienie – tego wszystkiego dowiedzieli się studenci II roku ekonomii, którzy wzięli udział w zajęciach w terenie. 

Korzystając z  zaproszenia pana Krzysztofa Kurdyckiego – prezesa KIKO Sp. z o.o. , odwiedzili prowadzony przez niego od marca Klub Fitness. W czasie spotkania pan Krzysztof Kurdycki opowiedział studentom o całym procesie inwestycyjnym związanym z uruchomieniem takiej działalności – począwszy od wyboru miejsca, po biznesplan i realizację przedsięwzięcia, a także o możliwościach pozyskania środków z funduszy europejskich na ten cel. Poza tym podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z marketingiem, rekrutacją pracowników czy z problemami logistycznymi i biurokratycznymi. Na zakończenie studenci zostali oprowadzeni po klubie.

Tego rodzaju zajęcia pozwalają studentom poznawać mechanizmy ekonomiczne i pomagają lepiej przygotować się do przyszłego zawodu ekonomisty.