Wspólna konferencja

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji naukowo-technicznej pn. „Obrabiarki CNC w praktyce inżynierskiej”, którą zorganizowały wspólnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej. Wśród uczestników byli zarówno przedstawiciele lokalnych firm i przedsiębiorstw, jak i studenci PWSZ oraz uczniowie szkół technicznych z rejonu głogowskiego.

Najnowsze osiągnięcia  technologiczne w zakresie modelowania numerycznego i produkcji przy użyciu obrabiarek klasy CNC, najnowsze trendy i osiągnięcia w zakresie maszyn, oprogramowania i narzędzi  stosowanych w obrabiarkach CNC, możliwości skanowania i druku w systemie 3D, kontrola jakościowa precyzyjnych wyrobów metalowych przy użyciu  nowoczesnej mikroskopii cyfrowej – to tylko niektóre spośród tematów, które przedstawili specjaliści w dziedzinie nauk technicznych między innymi z Wrocławia, Warszawy i Głogowa. 

  

Fotorelacja w zakładce Galeria.