Wspólnie dla siebie i innych!

Studenci II roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej obsadzili bratkami gazony na terenie wokół PWSZ w Głogowie.

Ta społecznie użyteczna praca to przykład łączenia teorii z praktyką w procesie kształcenia. W ramach zajęć z metodyki pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i socjalizacyjnych, realizowanych przez dr Jolanta Lipińską – Lokś, studenci uczą się jak projektować, realizować i ewaluować proces oddziaływań o różnorodnym charakterze w grupie wychowanków w przyszłej swej pracy zawodowej. Ważnym elementem pracy z grupą jest jej integracja, która może być wzmacniana w różnorodny sposób. Nic tak nie integruje grupy jak wspólna zabawa czy odpowiedzialność wszystkich za wykonanie zadania. O tym już studenci wiedzą doskonale. Wiedzą też, że by dobrze w przyszłości pracować z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy osobami starszymi muszą zdobyć wiedzę, pewne umiejętności, ale i samemu doświadczyć tego wszystkiego co będzie wykorzystywane w pracy 
z wychowankiem, podopiecznym. Studenci tańczą, śpiewają, realizują zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczno – techniczne, uprawiają turystykę – wszystko to, by tworzyć pewne wzorce zajęć z wychowankiem ale i własnych zachowań. Realizacja pracy społecznie użytecznej to nie tylko wspólne działanie, wzajemne poznawanie się w sytuacji innej niż udział
w zajęciach dydaktycznych, integracja własnej grupy, to także tworzenie pewnej postawy społecznej, pożądanej u pedagoga, troski o drugiego człowieka i o środowisko wspólnego bytowania. Zajęcia realizowane w ten sposób na długo pozostaną
w pamięci, wiedza i umiejętności tak zdobyte będą trwalsze, poza tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w czasie praktyk studenckich i podczas przyszłej aktywności zawodowej.

Drogi Kolego! Droga Koleżanko! – Uśmiechnij się, kiedy będziesz przechodzić obok naszych kwiatków – Bratków.
One też dla Ciebie kwitną