Współpracujemy z polkowicką Uczelnią

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach podpisały porozumienie o współpracy w zakresie nauki i nauczania, kultury i sportu. Na mocy podpisanej umowy  Uczelnie będą realizować  wspólne projekty i programy badawcze oraz  konferencje i seminaria naukowe.  Strony wyraziły wolę wspierania się w doskonaleniu standardów kształcenia, programów i planów studiów. W ramach współpracy Uczelnie będą się wymieniały doświadczeniami w zarządzaniu kadrą dydaktyczną oraz  publikacjami naukowymi. Planowane jest także realizowanie wspólnych działań w zakresie kultury i sportu.  Z propozycją podjęcia współpracy wyszła DWSPiT, co spotkało się z aprobatą władz PWSZ w Głogowie.  Podczas podpisania Umowy o współpracy polkowicką Uczelnię reprezentowali Rektor prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański oraz Kanclerz dr Włodzimierz Olszewski. Głogowską  Uczelnię reprezentowała Rektor dr Katarzyna Rusak.