Wyzwania polskiej bankowości

Dziś w naszej uczelni gościliśmy Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza – Prezesa Związku Banków Polskich, który w auli wypełnionej do ostatniego miejsca wygłosił wykład otwarty pt. “Wyzwania polskiej bankowości”. Gościa powitała Dyrektor Instytutu Ekonomicznego de Jolanta Hałasa, a wykładu wysłuchali studenci kierunku finanse i rachunkowość (rok 1,2 i 3), uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz osoby zainteresowane.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podczas swojego wykładu poruszył wiele istotnych zagadnień dotyczących bankowości. Mówił między innymi o sytuacji sektora bankowego, rosnącym poziomie konsumpcji i związanych z tym zagrożeniach, a także o bezpieczeństwie bankowości moblinej. Wykład był bardzo cennym źródłem nowej wiedzy dla osób, które wzięły udział w spotkaniu. 

Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banku Polskich, autor wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego, orędownik działań wspierających sektor bankowy oraz jego współdziałania z rządem, przedstawicielami polityki i nauki w celu unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Krzysztof Pietraszkiewicz posiada liczne oddznaczenia, w tym państwowe, oraz tytuły. W 2017 roku uzyskał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.