Zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zawieszone do odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zostają zawieszone do odwołania. Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Ponadto:
– ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
– Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
– zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
– zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2020 roku (TUTAJ):
od dnia 16 kwietnia 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym; realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.