Zaproszenie do udziału w spotkaniach Pracowni Terapii Filozoficznej w ramach KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW  INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO PWSZ W GŁOGOWIE

Szanowni Studenci! Zainteresowani Państwo!

Czym jest Terapia Filozoficzna?

Terapia Filozoficzna jest wspólną rozmową na najważniejsze egzystencjalne tematy, których punktem wyjścia są wybrane fragmenty tekstów starożytnych i współczesnych filozofów. Podczas spotkań Pracowni TF będziemy sięgać do absorbujących człowieka od tysiącleci podstawowych pytań i prób ich rozwiązania. Celem spotkań Pracowni jest refleksja, katharsis, próba stania się lepszym; zmiana, tego co człowiek nie akceptuje w sobie, z czym się zmaga, czyli sokratejskie „oczyszczenie duszy”. Nie jest to oczywiście terapia w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie ma tu ani terapeuty, ani pacjentów. Jest grupa życzliwych sobie osób, wspólnie poszukujących odpowiedzi na trudne pytania, wzajemnie uczących się, a zarazem nie narzucających sobie własnego autorytarnego stanowiska.

Co daje nam Terapia Filozoficzna?

Głębsze rozumienie świata, zachodzących w nim szybkich przemian społecznych i naszego w nim miejsca; odnalezienie własnej, często zagubionej tożsamości i szczęścia; znalezienie dystansu i „spokoju ducha” oraz umiejętności mądrego cieszenia się chwilą. To wszystko można osiągnąć, podążając śladami Sokratesa, Epikura, Seneki, Cycerona, Epikteta, Marka Aureliusza i wielu innych antycznych filozofów, którzy tak jak my próbowali zmierzyć się z pytaniem: jak żyć? Niemal cała filozofia hellenistyczna i rzymska stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie, sprowadzając filozofię do praktycznej nauki życia, walki człowieka  z jego wadami i namiętnościami. Jest właśnie duchowym ćwiczeniem, „lekarstwem”, „sztuką życia”, obligującym nas do pracy nad sobą, do terapii, prowadzącej do wyzbycia się lęków i do rozwiązania najważniejszych egzystencjalnych problemów.  Wsparcie w tym duchowym ćwiczeniu mogą zapewnić nam współcześni uczeni (np. Pierre Hadot), którzy od kilkudziesięciu lat z dużym powodzeniem na Zachodzie Europy i Ameryce Północnej popularyzują terapię filozoficzną. Spore doświadczenie w tej materii mają również nasi południowi sąsiedzi (np. Uniwersytet w Trnavie na Słowacji).

Miejsce i czas:

PWSZ w Głogowie. Pierwsze spotkanie Pracowni TF planowane jest w październiku 2019 r.

Kontakt:

Zainteresowanych, odbyciem tej nie tylko intelektualnej przygody, proszę o zgłoszenie na adres mailowy: mikolajkrasnodebski@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie

8 maja 2019