Zmagania z ortografią

Już za tydzień, 13 czerwca br., o godz. 9.00,  w PWSZ w Głogowie odbędzie się
III Międzyszkolne Głogowskie Dyktando Ortograficzne.
Jego uczestnicy będą musieli zmierzyć się z tekstem  opracowanym na podstawie 160 słówek publikowanych w roku szkolnym 2016/2017 na portalu Głogowskiej Ścieżki Ortograficznej https://www.facebook.com/sciezka?ref=hl.  

Do udziału w konkursie  organizatorzy zapraszają uczniów wszystkich rodzajów szkół, ich rodziców oraz studentów głogowskiej uczelni. Każda szkół zgłasza do trzech uczniów i co najmniej jednego – do trzech rodziców (może to być nauczyciel, poza nauczycielami języka polskiego i bibliotekarzami).
Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 czerwca – do godz. 12.00 – telefonicznie w sekretariacie ZS Ekonomicznych – tel. 76 833 24 02. Należy podać nazwę szkoły i dane: imię i nazwisko uczniów, rodzica, opiekuna.

Organizatorami  III Międzyszkolnego Głogowskiego Dyktanda Ortograficznego są  twórcy Głogowskiej Ścieżki Ortograficznej(SP nr 3, Gimnazjum nr 2, ZS Ekonomicznych), dyrektorzy szkół oraz Rektor PWSZ w Głogowie. Patronat nad konkursem objęli i główne nagrody fundują Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak oraz Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak.