„ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”

To tytuł wykładu, który został zrealizowany przez pana Jarosława Jezierskiego – wykładowcę Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz panią Izabelę Forycką – reprezentującą Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykład zrealizowano w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest m.in.  wskazanie różnić pomiędzy różnymi formami wykonywania pracy ( umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów, jak i korzyści wynikających z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem – w spotkaniu wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego oraz Humanistycznego. Studenci otrzymali wiedzę m.in. o tym:

 • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej
 • Jakie składki płaci przedsiębiorca
 • Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej
 • Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej
 • Czym jest umowa uaktywniająca dla Niań
 • Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE).

Organizatorem wykładu był Instytut Ekonomiczny.