„Po kawałku” w Galerii „Wejście”

Studenci grafiki trzeciego i ostatniego uroku kształcenia na tym kierunku w naszej uczelni obronili prace licencjackie. Część      z nich zaprezentowano na wystawie w Galerii „Wejście” w dniu obrony. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Po kawałku” był okazją do podsumowań trzech lat kształcenia studentów.
O ich rozwoju, talencie, pracy mówił promotor, profesor Eugeniusz Józefowski. Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska, podziękowała wykładowcom i studentom za bardzo dobrą współpracę, dyplomantom życzyła wielu sukcesów na dalszej drodze artystycznej i zawodowej oraz kontynuacji nauki. Profesor Przemysław Tyszkiewicz przekazał pani dyrektor prace studentów, powstałe w toku nauki, podczas zajęć – znalazły one miejsce w uczelnianej bibliotece, gdzie zostały posegregowane i zabezpieczone. Część zbiorów na pewno będzie prezentowana w murach uczelni. Aktualnie w Galerii „Wejście” eksponowane są prace pana Ryszarda Sielskiego, który po obronie przekazał je uczelni na własność. Zachęcamy do obejrzenia prac, dotyczących Głogowa, powstałych pod kierunkiem pana profesora Eugeniusza Józefowskiego.