Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/2022  

Sprawdź ofertę – KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Zasady przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA W KILKU KROKACH

KROK 1. Załóż konto kandydata na portalu OMNIS.

Pamiętaj! Przed przystąpieniem do rejestracji kandydat musi posiadać własny adres e-mail, na który zostanie
wysłana wiadomość potwierdzająca a także hasło do portalu.

KROK 2. Wypełnij formularze danych.

– dane osobowe,
– adres,
– informacje dotyczące szkoły średniej (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia       licencjackie),
– informacje dotyczące poprzednich studiów (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia   magisterskie),
– załącz zdjęcie spełniające odpowiednie wymogi, tj.

  • format: JPG (JPEG),
  • zdjęcie ma być aktualne
  • zdjęcie w kolorze, lewy półprofil, widoczne lewe ucho
  • DPI: 300
  • rozmiar pliku: maksymalnie 250 kb
  • zdjęcie twarzy (nie popiersie)
  • rozmiar: szerokość 300 pikseli, wysokość 375 pikseli.

KROK 3. Wybierz kierunek studiów.

KROK 4. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto bankowe uczelni. Zachowaj dowód wpłaty.

KROK 5. Wypełnij punkty/oceny zgodnie z dokumentami.

KROK 6. Wydrukuj podanie i złóż komplet dokumentów (w białej papierowej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem studiów) w punkcie rekrutacyjnym.

Pamiętaj! Jeśli aplikujesz na studia STACJONARNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH – zaznacz taką informację na teczce, w której składasz dokumenty.

Masz pytania? Zadzwoń!

tel.  76 832 04 42 lub 76 832 04 34 

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej:
Uwaga – na rok akademickim 2021/2022 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł .
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna 2021 (nazwisko kandydata/numer kandydata/numer podania).

Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

 

 TERMINARZ REKRUTACYJNY 2021/2022

I NABÓR

7 czerwca 2021 r. – 23 lipca 2021 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów, wnoszenie opłaty, dostarczanie dokumentów

28 lipca 2021 r. – ogłoszenie wyników naboru

II NABÓR

10 sierpnia 2021 r. – 22 wrzesnia 2021 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów, wnoszenie opłaty, dostarczanie dokumentów

27 września 2021 r. – ogłoszenie wyników naboru


NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie nie można podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy  studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Wynika to z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia.

Absolwenci danego kierunku mogą  kontynuować kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów.
Przykład : Absolwent studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika nie może podjąć po raz drugi studiów I stopnia na kierunku pedagogika. Może natomiast podjąć studia drugiego stopnia na tym kierunku.

Uchwała Senatu w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 127/XXV/20 z dn. 19 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22

  Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców