Kierunki

Kierunki studiów i specjalności

w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oferuje studia na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
W ofercie znalazło się sporo nowości: nowy kierunek magisterski PILĘGNIARSTWO oraz nowe specjalności na już istniejących kierunkach.

STUDIA LICENCJACKIE

PIELĘGNIARSTWO

Cykl nauczania: 3 lata.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności:

 • Rachunkowość i podatki
 • Analityk w biznesie NOWOŚĆ!

NOWE MEDIA

Specjalności:

 • Multimedia i projektowanie graficzne
 • Public Relations, Social Media i Reklama

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

STUDIA INŻYNIERSKIE

INŻYNIERIA I LOGISTYKA PRODUKCJI NOWOŚĆ! (nabór rozpocznie się po akceptacji MEiN)

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Specjalności:

 • Elektrotechnika przemysłowa NOWOŚĆ!
 • Automatyzacja i utrzymanie ruchu
 • Robotyka i mechatronika

METALURGIA

Specjalności:

 • Inżynieria produkcji i zarządzanie
 • Zaawansowane technologie wytwarzania

STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Pedagogika medialna z animacją kultury NOWOŚĆ! (nabór rozpocznie się po akceptacji MEiN)
 • Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna OSTATNI NABÓR!

PIELĘGNIARSTWO NOWOŚĆ! 

 

 

Kierunki studiów i specjalności

w roku akademickim 2020/2021

 

STUDIA LICENCJACKIE

PIELĘGNIARSTWO

Cykl nauczania: 3 lata.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności:

 • Rachunkowość i podatki
 • Zarządzanie finansami

NOWE MEDIA

Specjalności:

 • Multimedia i projektowanie graficzne
 • Public Relations, Social Media i Reklama

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

STUDIA INŻYNIERSKIE

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Specjalności:

 • Elektrotechnika przemysłowa NOWOŚĆ!!!
 • Automatyzacja i utrzymanie ruchu

METALURGIA

Specjalności:

 • Inżynieria produkcji i zarządzanie
 • Zaawansowane technologie wytwarzania

STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PIELĘGNIARSTWO (nabór rozpocznie się po akceptacji MNiSW).

 

Dla wygody i bezpieczeństwa kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/2021, przygotowujemy rekrutację ONLINE. Więcej informacji niebawem!

 


Kierunki studiów i specjalności
w roku akademickim 2019/2020

Zasady rekrutacji dla wszystkich kierunków

STUDIA MAGISTERSKIE 

PEDAGOGIKA

          Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

 

STUDIA INŻYNIERSKIE 

Siatki przedmiotów na lata 2014 – 2021

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Specjalności:

 • Automatyzacja i utrzymanie ruchu – studia dualne
 • Robotyka i mechatronika

 

 METALURGIA

Specjalności:

 • Inżynieria produkcji i zarządzanie
 • Zaawansowane technologie wytwarzania – studia dualne

 

STUDIA LICENCJACKIE

PIELĘGNIARSTWO  – studia stacjonarne

Cykl nauczania: 3 lata
Początek nauki: październik 2017 r.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalność

 • Rachunkowość i podatki
 • Zarządzanie finansami

NOWE MEDIA

Specjalności:

 • Multimedia i projektowanie graficzne – NOWOŚĆ!
 • Public Relations, Social Media i reklama

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

———————————————————————————————————————

Kierunki studiów i specjalności
w roku akademickim 2017/2018

 

Zasady rekrutacji dla wszystkich kierunków

 

PIELĘGNIARSTWO Nowość

STUDIA LICENCJACKIE, PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM

 • Cykl nauczania: 3 lata
 • Początek nauki: październik 2017 r.

STUDIA MAGISTERSKIE 

PEDAGOGIKA

          Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

 

STUDIA INŻYNIERSKIE 

Siatki przedmiotów na lata 2014 – 2021

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Specjalności:

 • Automatyzacja i utrzymanie ruchu
 • Robotyka i mechatronika

 

 METALURGIA

Specjalności:

 • Inżynieria produkcji i zarządzanie
 • Zaawansowane technologie wytwarzania

 

STUDIA LICENCJACKIE 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalność

 • Rachunkowość i podatki
 • Zarządzanie finansami

 

NOWE MEDIA

Specjalności:

 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Public Relations, Social Media i reklama
 • Europejska edukacja kulturowa

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

EKONOMIA

Specjalności:

 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia sektora publicznego

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Kierunki studiów i specjalności

w latach 2014/2015 oraz 2015/2016

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Specjalności 2014/2015

Specjalności 2015/2016

METALURGIA

Specjalności 2014/2015

Specjalności 2015/2016

KULTUROZNAWSTWO

Specjalności 2014/2015

PEDAGOGIKA

Specjalności 2014/2015

Specjalności 2015/2016

NOWE MEDIA

Specjalności 2015/2016

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ