Kontakt

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Adres: ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
Centrala Tel./fax 76 835 35 66
e-mai: kontakt@pwsz.glogow.pl


Dziekanat uczelni czynny:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 14:00
W czasie zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
piątek 16:00 – 18:00
sobota 8:30 – 14:00
Tel.  76 832 04 21, 76 832 04 40

Biuro Rektora czynne:

poniedziałek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30.

Sekretariat czynny:

poniedziałek – piątek w godz. od 7:30 do 14:30.


TELEFONY:

Biuro Rektora: Tel./fax 76 835 35 82

Rzecznik PWSZ: 76 832 04 42, 884 886 100

Sekretariat: Tel./fax 76 832 04 20

Sekretariat dyrektorów instytutów: 76 832 04 34

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego: 76 832 04 53

Dyrektor Instytutu Humanistycznego: 784 065 860

Dyrektor Instytutu Politechnicznego: 76 832 04 54

Dyrektor Instytutu Medycznego: 76 832 04 50

Biblioteka PWSZ:  76 832 04 22

Dziekanat: Tel./fax 76 832 04 21,  76 832 04 40

Dział Organizacji Nauczania: 76 832 04 32

Kwestura: 76 726 44 55

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych: 76 832 04 27

Biuro Projektów, Biuro ERASMUS: 76 832 04 37

Dział Osobowy: 76 832 04 33

Dział Gospodarczo-Techniczny: 76 832 04 44

Portiernia: 76 832 04 47

Sekcja IT:
76 832 04 30, 76 832 04 31

RUSS: 76 832 04 55

ABK: Tel./fax 76 832 04 56


Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001