Prezenty dla Domu Dziecka

W dniu 21 grudnia 2012 roku studenci I roku pedagogiki PWSZ w Głogowie, przekazali dla dzieci z Domu Dziecka w Głogowie prezenty i słodycze. Dary te zebrano dzięki życzliwości studentów I roku pedagogiki oraz wsparciu Fundacji MY WOJOWNICY. Studenci – Martyna Gross i Piotr Bosiacki oraz studentka i prezes Fundacji MY WOJOWNICY – Barbara Rusiecka, wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w Domu Dziecka, podczas którego przekazali prezenty dzieciom.