Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

 

                                                                                                                                           opublikowano: 16.10.2019 r.

Zakończenie projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Właśnie dobiegła końca ostatnia edycja projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w okresie od 17.11.2016 r. do 30.09.2019 r. Swoim zasięgiem objął okrągłą liczbę 100 studentów z kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Nowe media, Pedagogika, Metalurgia oraz Automatyka i robotyka.

W ramach działań uczelni wspartych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ścisłej współpracy  z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi studenci podnieśli swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskali większe szanse na zdobycie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnym rynku pracy.

Gratulujemy!


                                                                                                                                           opublikowano: 30.01.2019 r.

WYNIKI REKRUTACJI uzupełniającej STUDENTÓW

do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA: 

L.p. Nr albumu
1. 4566

                                                                                                                                           opublikowano: 21.01.2019 r.

WYNIKI REKRUTACJI INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY)

do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

1. Starostwo Powiatowe w Głogowie
2. Kancelaria Doradców Podatkowych ABAKUS s.c.
3. Urząd Miejski w Sławie
4. Biuro rachunkowe MTI Janina Żurawicka-Ostrowska
5. KGHM Polska Miedź S.A.
6. Urząd Miejski w Nowej Soli
7. GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
8. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k.
9. PAMA-SPEDYCJA Sp. z o.o.
10. Nowavent Sp. z o.o.
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli
12. Kancelaria Doradców Podatkowych SIKORSCY
13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
14. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
15. Zakład Produkcji Opakowań Karton-Pak S.A.
16. Biuro rachunkowe Anna Bednarz
17. Biuro rachunkowe Anna Hajder

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
2. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie
3. Dom Dziecka “Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego
4. MOPS w Głogowie – Dom Dziennego Pobytu “Cicha Przystań” w Głogowie
5. Dom Dziecka w Kotli
6. Dom Dziecka w Głogowie (ul. Orbitalna 27/38)
7. Dom Dziecka w Głogowie (ul. Gen. Stanisława Maczka 7)
8. Przedszkole Niepubliczne “Bajka” w Sławie
9. Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori”

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA:

1. Starostwo Powiatowe w Głogowie
2. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
3. KGHM Polska Miedź S.A.
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
5. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k.
6. Polska Press Sp. z o.o. – Redakcja Tygodnika Głogowskiego

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU METALURGIA:

1. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
2. KGHM ZANAM S.A.
3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne IdeaPro sp. z o.o.

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach
2. Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA:

1. “Tygodnik Krąg” Sp. z o.o.

Z powyższych list instytucji (zakładów pracy) zakwalifikowanych do II i V tury projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” studenci dokonali wyboru instytucji (zakładów pracy), w których będą realizować praktyki.


                                                                                                                                           opublikowano: 04.01.2019 r.

   WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW

do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

L.p. Nr albumu
  1. 4690
  2. 4577
  3. 4559
  4. 4273
  5. 4274
  6. 4578
  7. 4579
  8. 4563
  9. 4580
  10. 4582
  11. 4283
  12. 4583
  13. 4584
  14. 4586
  15. 4587
  16. 4750
  17. 4696
  18. 4588
  19. 4711
  20. 4697
  21. 4698
  22. 4591

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

L.p. Nr albumu
  1. 4542
  2. 4646

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA:

L.p. Nr albumu
  1. 4085
  2. 4758
  3. 4585

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU METALURGIA:

L.p. Nr albumu
  1. 4732

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

L.p. Nr albumu
  1. 4757
  2. 4776

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA:

L.p. Nr albumu
  1. 4561

                                                                                                                                           opublikowano: 03.01.2019 r.

WYNIKI REKRUTACJI UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW

do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

1. dr Izabella Ewa Cech
2. dr Jarosław Hermaszewski
3. mgr Ewa Beata Pastor

LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. dr Maria Fudali-Pyszka

LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA:

1. dr Izabela Rutkowska

LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO V TURY DLA KIERUNKU METALURGIA:

1. dr Katarzyna Rogóż

LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. mgr Grażyna Stawińska

LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO II TURY DLA KIERUNKU NOWE MEDIA:

1. mgr Ewa Beata Pastor

 

REKRUTACJA uczestników

treść ogłoszenia: data ogłoszenia:
Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki zawodowe
(V nabór)
TUTAJ 21.01.2019 r.
Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe
(II nabór)
TUTAJ 02.01.2019 r.
Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe
(V nabór)
TUTAJ 02.01.2019 r.
Rekrutacja uzupełniająca uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych
(II nabór)
TUTAJ 22.11.2018 r.
Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki zawodowe
(II nabór)
TUTAJ 22.11.2018 r.
Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych
(V nabór)
TUTAJ 14.11.2018 r.
Rekrutacja studentów na praktyki zawodowe
(V nabór)
TUTAJ 14.11.2018 r.

Ogólna informacja o projekcie:

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych  praktyk   zawodowych   możliwe   jest   tylko   w   ścisłej   współpracy  z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2019-08-31. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.