Wybory 2013

Uczelniana Komisja Wyborcza:

Komunikat 1 – Pobierz
Komunikat 2 – Pobierz
Komunikat 3 – Pobierz
Komunikat 4 – Pobierz
Komunikat 5 – Pobierz
Komunikat 6 – Pobierz
 – załącznik – wzory kart – Pobierz 
Komunikat 7 – Pobierz
Komunikat 8 – Pobierz
Komunikat 9 – Pobierz
Komunikat 10 – Pobierz
Komunikat 11 – Pobierz
Komunikat 12 – Pobierz
Komunikat 13 – Pobierz 
Kominikat 14 – Pobierz
– załącznik – wzór karty – Pobierz 
Komunikat 15 – Pobierz 
Komunikat 16 – Pobierz 
Komunikat 17 – Pobierz 
– załącznik – wzór karty – Pobierz  
Komunikat 18 – Pobierz 
Komunikat 19 – Pobierz 
Komunikat 20 – Pobierz 
Komunikat 21 – Pobierz 
Komunikat 22 – Pobierz 
Komunikat 23 – Pobierz 
Komunikat 24 – Pobierz 
Komunikat 25 – Pobierz 
Komunikat 26 – Pobierz
Komunikat 27 – Pobierz
 – załącznik nr 1 – Pobierz
 – załącznik nr 2 – Pobierz
Komunikat 28 – Pobierz 
Komunikat 29 – Pobierz 
Komunikat 30 – Pobierz 

 

Karta do głosowania  – Pobierz   

Komunikat 31 – Pobierz

 

Komunikat 32 – Pobierz 

Zgłoszenie kandydata spośród studentów – Pobierz