„Trudna lekcja”. Podsumowanie VII Konkursu Recytatorskiego Twórczość Juliana Tuwima

Dnia 10 kwietnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się VII Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez  Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Tegoroczna edycja, „Trudna lekcja”, poświęcona była Julianowi Tuwimowi. Trzydzieścioro sześcioro uczestników, wśród których byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa, Polkowic, Serbów, Grębocic, Radwanic, Szlichtyngowej, Kotli, Wschowy, Sławy, Nowej Soli, recytowało utwory jednego z najpopularniejszych poetów polskich. Organizatorzy konkursu, pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej, przy pomocy dyrektor biblioteki uczelnianej, mgr Urszuli Zięby, i Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych, mgr Mirosławy Krasickiej, przygotowali wiele atrakcji. Konkurs uświetnili swoją obecnością m.in. JM Rektor PWSZ prof. ndzw.
dr hab. Stanisław Czaja, który powitał uczestników, Prorektor dr inż. Katarzyna Pantoł, przedstawicielka Starostwa Powiatu Głogowskiego, Agnieszka Zalewska, i artysta Ryszard Kulesza. 

Studenci KNSIH: Ada Leczyk (II rok kulturoznawstwa), Michał Grybel (I rok kulturoznawstwa), Przemysław Wojciech (I rok kulturoznawstwa), Mateusz Król (I rok kulturoznawstwa), Joanna Łuczyńska (III rok kulturoznawstwa), Ewa Bal (III rok kulturoznawstwa), prowadząc imprezę, nawiązali do słynnej kawiarni „Pod Picadorem”. Studenci zaimprowizowali też studio, z którego łączyli się z dziennikarzem, rozmawiającym z Tuwimem (w tej roli znakomicie zaprezentował się Przemysław Wojciech) i Pawlikowską  (w tej roli znakomita Joanna Łuczyńska). Organizatorzy konkursu w sposób niekonwencjonalny przybliżyli sylwetkę i twórczość patrona konkursu, fundując uczestnikom przedstawienie-lekcję języka polskiego. W zmaganiach teatralno-dziennikarskich wspierała studentów opiekun koła naukowego, dr Sławomira Lisewska, która, posługując się anegdotami, przybliżyła działalność uczelnianego koła naukowego i koła polonistycznego, do którego dziewięćdziesiąt siedem lat temu należał Julian Tuwim. Zanim uczestnicy konkursu rozpoczęli rywalizację, zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy książek artystycznych. Wystawę pod kierunkiem dr Tamary Sass przygotowali studenci III roku grafiki PWSZ. W roli przewodnika po tejże wystawie wystąpiła studentka grafiki, Dominika Miciuk. Uczestnicy konkursu mieli możliwość obejrzenia niekonwencjonalnych prac studenckich, wśród których znalazły się książki różnego formatu i kształtu, wszystkie poświęcone Julianowi Tuwimowi. Teksty poety z kolei w wersji śpiewanej zaprezentowały uczestnikom Joanna Łuczyńska i Ewa Bal. W roli dziennikarzy prowadzących konkurs wystąpiła Ada Leczyk i Michał Grybel. Dla nich, jak dla uczestników konkursu, była to trudna lekcja – wymagała pokonania stresu, wiedzy, taktu i pomysłów. Nie brakowało ich studentom, którzy zadbali o to, aby konkurs przebiegał sprawnie, a przedstawienie nie zdominowało idei imprezy, podczas której najważniejsi byli uczestnicy. Nazwiska recytatorów zapisano na serwetkach-losach, które podsuwano jury.

 

Komisja w składzie:

dr Sławomira Lisewska – przewodnicząca

mgr Urszula Zięba – członek

mgr Ryszard Kulesza– członek

Magdalena Rosenberger – członek

 przyznała

 – w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

 I miejsce – Agnieszka Sowińska, Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie  (opiekun mgr Małgorzata Bartak),

 II miejsce –  Marcin Piekielniak, I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie im. B. Krzywoustego,

 III miejsce – Edyta Szymańska, Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie (opiekun mgr Ewa Zienkiewicz).

 

Wyróżnienia:

 

Andrzej Wójcik, Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie  (opiekun mgr Małgorzata Bartak),

 Angelika Hładoń, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego w Sławie (opiekun mgr Urszula Drożdżyńska),

 Aneta Glapiak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli (opiekun mgr Mariola Kołodziej);

 – w kategorii szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Kazimierz Pałka, Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli (opiekun mgr Danuta Nowalińska),

 II miejsce –  Bartosz Działo, Gimnazjum im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach (opiekun mgr Zdzisława Młynarska),

 III miejsce – Jakub Młoczkowski, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie (opiekun mgr Lidia Barylik);

 

Wyróżnienia:

 Wiktoria Pawlak, Gimnazjum nr 2 im. I. Sendler w Głogowie (opiekun mgr Małgorzata Jankowska),

 Martyna Sadowska, Gimnazjum nr 2 im. I. Sendler w Głogowie (opiekun mgr Małgorzata Jankowska),

 Gabriela Sawicka, Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach (opiekun Magdalena Zawada).

 

Wszystkim recytatorom wręczono dyplomy uczestnictwa w konkursie, jego laureaci otrzymali dyplomy i bardzo różnorodne nagrody. Doceniono trud nauczycieli, którzy przygotowali do konkursu swoich uczniów. Jury uhonorowało wszystkich opiekunów dyplomami, a nagrody  specjalne, za opiekę merytoryczną, przyznano:

 – pani mgr Małgorzacie Jankowskiej, nauczycielce Gimnazjum nr 2 im. I. Sendler w Głogowie,

 – pani mgr Urszuli Drożdżyńskiej, nauczycielce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego w Sławie,

 – pani mgr Małgorzacie Bartak, nauczycielce Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie.

  

Sponsorami nagród VII Konkursu Recytatorskiego Twórczość Juliana Tuwima „Trudna lekcja” byli:

 Poseł na Sejm RP – Wojciech Zubowski

Prezydent Miasta Głogowa – Jan Kazimierz Zubowski

Starosta Powiatu Głogowskiego – Rafael Rokaszewicz,

Firma PEN Ryszard Kulesza,

Izabela Ewa Cech, Ryszard Gola – Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju,

Marcin Kantarowski – ANTsoft,

Dawida Jurek, Janusz Korczak – STARCOM,

YASUMI,

Esencja Day Spa,

Mateusza Krążel – Fortepiano Ristorante.

 

Ponadto swoje prace (portrety Juliana Tuwima) jako nagrody przekazał dr Adam Olejniczak – wykładowca PWSZ.

  

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy, wszystkim uczestnikom, sponsorom i jurorom dziękujemy i zapraszamy do udziału w VIII Konkursie Recytatorskim – za rok!

[youtube 2Gwt7EetRl8 nolink]