Głogów, 29.10.2015.

Uczelniana Komisja Wyborcza
PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 40

1. Stwierdzenie ważności uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Ad. 1
Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność uzupełniających wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym posiadających co najmniej stopień naukowy doktora przeprowadzonych 23.10.2015r.

Wybrany został:

dr Adam Bujak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ireneusz Kuropka